Prace rozbiórkowe

 

wyburzanie budynku

Prace rozbiórkowe rozpoczynamy od ogrodzenia i oznakowania terenu, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, jak i naszym operatorom maszyn. Przygotowanie do wyburzenia obejmuje również odłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Najczęściej wykorzystywanymi do demontażu budynków maszynami są koparki, koparko-ładowarki i spychacze, dzięki którym możliwe jest zburzenie dachu, ścian nośnych, działowych oraz piwnicznych. Po zakończeniu prac wywozimy gruz i inne odpady budowlane, a następnie przeprowadzamy wyrównanie terenu, aby przygotować go pod nową inwestycję. Decydując się na współpracę z naszą firmą, masz zagwarantowaną wysoką jakość usług, ponieważ roboty rozbiórkowe realizujemy starannie, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

Czy wszystkie budynki można rozebrać bez pozwolenia?

Nie, według Prawa budowlanego wyjątkiem są obiekty i urządzenia budowlane objęte ochroną konserwatorską lub wpisane do rejestru zabytków. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku mówi o jeszcze jednym kryterium, które wymaga pozwolenia na rozbiórkę, a mianowicie o wysokości budynku. Jeśli przekracza ona 8 m, a połowa odległości obiektu od granicy działki jest mniejsza niż ta wartość, wówczas wymagane jest uzyskanie zgody na prace wyburzeniowe.

W każdym innym przypadku wystarczy zgłoszenie rozbiórki, a nie pozwolenie. Należy złożyć je organowi administracji architektoniczno-budowlanej w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie musi zawierać takie informacje, jak zakres, miejsce i sposób wykonywania prac rozbiórkowych.

 


Masz pytania? Skorzystaj z formularza, aby wysłać wiadomość. Odpiszemy najszybciej, jak będzie to możliwe.

Czytaj więcej